Make your own free website on Tripod.com

MINI REX FANCIERS OF THE GREATER NORTHWEST

Show Results - Yakima, WA 2005HOME
2013 SHOW RESULTS
2013 SWEEPSTAKES
2012 SHOW RESULTS
2012 SWEEPSTAKES
UPCOMING SHOWS
CURRENT MEMBERS
HOW TO JOIN
SWEEPS RULES

YAKIMA, WASHINGTON
176 Mini Rex Judged by Jan Coffelt
BEST OF BREED: BROKEN SR. DOE - KATHY TELLECHEA/PAM RENFRO
BEST OPP. OF BREED: OPAL SR. BUCK - JOAN BELL
BLACK (31) BOV: Sr. Buck - Kathie & Frank Zaloudek
Sr. Doe - Kathy Tellechea/Pam Renfro
Jr. Buck - Rick & Nancy Stahl
BOSV: Jr. Doe - Soni Jager/Tricia Romine
BLUE (19) BOV: Sr. Buck - Kathy Tellechea/Pam Renfro
BOSV: Sr. Doe - Bruce Henriod
  Jr. Buck - Soni Jager/Tricia Romine
  Jr. Doe - Kathy Tellechea/Pam Renfro
BROKEN (34) BOSV: Sr. Buck - Soni Jager/Tricia Romine
BOV: Sr. Doe - Kathy Tellechea/Pam Renfro
Jr. Buck - Emily Brown
  Jr. Doe - Rick & Nancy Stahl
CASTOR (28)   Sr. Buck - Soni Jager/Tricia Romine 
BOSV: Sr. Doe - Bruce Henriod
BOV: Jr. Buck - Non-Member
  Jr. Doe - Kathy Tellechea/Pam Renfro
CHINCHILLA (12) BOSV: Sr. Buck - Kathy Tellechea/Pam Renfro
BOV: Sr. Doe - Soni Jager/Tricia Romine
  Jr. Doe - Kathy Tellechea/Pam Renfro
CHOCOLATE (11)   Sr. Buck - Gavin Dinnel
BOSV: Sr. Doe - Amanda & Christine Byron
BOV: Jr. Buck - Soni Jager/Tricia Romine
Jr. Doe - Amanda & Christine Byron
LILAC (1) BOV: Jr. Buck - Soni Jager/Tricia Romine
LYNX (2) BOSV: Sr. Buck - Dianne Gray
BOV: Sr. Doe - Dianne Gray
OPAL (7) BOV: Sr. Buck - Joan Bell
Jr. Buck - Amanda & Christine Byron
BOSV: Jr. Doe - Amanda & Christine Byron
RED (9) BOV: Sr. Buck - Soni Jager/Tricia Romine
BOSV: Sr. Doe - Kathie & Frank Zaloudek
Jr. Buck - Soni Jager/Tricia Romine
Jr. Doe - Amanda & Christine Byron
TORTOISE (9) BOV: Sr. Buck - Kathy Tellechea/Pam Renfro
  Sr. Doe - Kathy Tellechea/Pam Renfro
Jr. Buck - McKenzie Bell
BOSV: Jr. Doe - Kathy Tellechea/Pam Renfro
REW (13) BOV: Sr. Buck - Kathy Tellechea/Pam Renfro
BOSV: Sr. Doe - Sierra Bell
Jr. Buck - Kathy Tellechea/Pam Renfro
Jr. Doe - Dianne Gray
COLORED FUR (12) Kathy Tellechea/Pam Renfro
WHITE FUR (5) Kathy Tellechea/Pam Renfro