Make your own free website on Tripod.com

MINI REX FANCIERS OF THE GREATER NORTHWEST

Show Results - Enumclaw, WA 2005



HOME
2013 SHOW RESULTS
2013 SWEEPSTAKES
2012 SHOW RESULTS
2012 SWEEPSTAKES
UPCOMING SHOWS
CURRENT MEMBERS
HOW TO JOIN
SWEEPS RULES

ENUMCLAW, WASHINGTON
203 Mini Rex Judged by Gene Hoffman
BEST OF BREED: BROKEN SR. BUCK - SONI JAGER/TRICIA ROMINE
BEST OPP. OF BREED: BLACK JR. DOE - KATHY TELLECHEA/PAM RENFRO
BLACK (34)   Sr. Buck - Soni Jager/Tricia Romine
Sr. Doe - Amanda & Christine Byron
BOSV: Jr. Buck - Rick & Nancy Stahl
BOV: Jr. Doe - Kathy Tellechea/Pam Renfro
BLUE (21) BOSV: Sr. Buck - Soni Jager/Tricia Romine
BOV: Sr. Doe - Kathy Tellechea/Pam Renfro
  Jr. Buck - Soni Jager/Tricia Romine
  Jr. Doe - Kathy Tellechea/Pam Renfro
BROKEN (51) BOV: Sr. Buck - Soni Jager/Tricia Romine
BOSV: Sr. Doe - Amanda & Christine Byron
Jr. Buck - Kathy Tellechea/Pam Renfro
  Jr. Doe - Rick & Nancy Stahl
CASTOR (25) BOV: Sr. Buck - Soni Jager/Tricia Romine
BOSV: Sr. Doe - Soni Jager/Tricia Romine
Jr. Buck - Soni Jager/Tricia Romine 
  Jr. Doe - Soni Jager/Tricia Romine
CHINCHILLA (17) BOV: Sr. Buck - Kathy Tellechea/Pam Renfro
BOSV: Sr. Doe - Kathy Tellechea/Pam Renfro
Jr. Buck - Kathy Tellechea/Pam Renfro
  Jr. Doe - Soni Jager/Tricia Romine
CHOCOLATE (14) BOSV: Sr. Buck - Barbara Hanson
BOV: Sr. Doe - Mitchell McLeod
Jr. Buck - Abby Corliss
Jr. Doe - Gavin Dinnel
LILAC (5) BOSV: Sr. Buck - Mitchell McLeod
BOV: Sr. Doe - Aimee Corliss
LYNX (2) BOSV: Sr. Buck - Abby Corliss
BOV: Sr. Doe - Aimee Corliss
OPAL (2) BOV: Sr. Buck - Soni Jager/Tricia Romine
RED (11)   Sr. Buck - Soni Jager/Tricia Romine
  Sr. Doe - Soni Jager/Tricia Romine
BOV: Jr. Buck - Soni Jager/Tricia Romine
BOSV: Jr. Doe - Soni Jager/Tricia Romine
TORTOISE (6)   Sr. Buck - Amanda & Christine Byron
  Sr. Doe - Kathy Tellechea/Pam Renfro
BOSV: Jr. Buck - McKenzie Bell
BOV: Jr. Doe - Kathy Tellechea/Pam Renfro
REW (11) BOSV: Sr. Buck - Jan & Russ Coffelt
BOV: Sr. Doe - Kathie & Frank Zaloudek
Jr. Buck - Jan & Russ Coffelt
Jr. Doe - Kathy Tellechea/Pam Renfro
BEW (4) BOV: Sr. Buck - Jan & Russ Coffelt
COLORED FUR (17) Kathy Tellechea/Pam Renfro
WHITE FUR (5) Kathie & Frank Zaloudek